H2O3-03A

水立方产品技术参数

产品型号:H2O3-03A

外型尺寸:430*260*524(mm)

设计水通量:7.8升/小时

主要滤芯材料:PP、前置活性炭(荷兰诺瑞特)、RO膜、后置椰壳载银活性炭 

电源:220V/50Hz

制热功率:400W                                              

耗电量:0.7kw·h /24h                                                              

工作水压:0.15-0.4Mpa

防触电保护类型:I类

适用水源:市政自来水

适用水温:5-38℃

热水温度:85-95℃